βράβευση από το ABHRS για την κλινική Anastasakis Hair Clinic