βράβευση της Anastasakis Hair Clinic από την ABHRS